Návod - vydrží střecha sněhovou pokrývku?

V době extrémního sněžení v průběhu zimy 2005/2006 nás někteří z našich klientů nás kontaktovali, protože měli obavy z vrstvy sněhu, na střeše jejich haly (obecně stavby). Rozhodli jsme se dát naše zkušenosti k dispozici nejen našim klientům, ale prostřednictvím internetu všem zájemcům.

Co dělat máte-li obavy z množství sněhu na střeše Vaší stavby:

  1. podle mapy sněhových oblastí ( "nová" mapa ČSN EN 1991-1-3/Změna Z1 ), zjistěte v jaké oblasti zatížení sněhem leží Vaše stavba, podle zařazení do oblasti můžete určit na jaké zatížení sněhem (kg/m2) je střecha Vaší stavby pravděpodobně navržena. Pokud byla Vaše stavba projektována dříve než v roce 2007 je pravděpodobně navržena podle "staré" normy ČSN 73 00 35.
  2. změřte nebo odhadněte výšku vrstvy sněhu (cm) tam, kde je na střeše sněhu nejvíce
  3. pokuste se určit typ sněhu (čerstvý – ulehlý – starý – mokrý ) a z tabulky charakteristické hodnoty sněhu určete výšku vrstvy sněhu odpovídající normovému zatížení pro daný typ sněhu a oblast zatížení sněhem
  4. porovnejte výslednou hodnotu (výšku sněhu odpovídající normovému zatížení) a skutečnou výšku sněhu na Vaší střeše
V případě, že vrstva sněhu na Vaší střeše bude vyšší než vrstva sněhu odpovídající normovému zatížení ve Vaší oblasti zatížení sněhem, doporučujeme Vám začít sníh ze střechy odhazovat. Ze střech odstraňujte sníh symetricky z obou střešních ploch - nejlépe současně!

Poznámky a doporučení

  • Doporučujeme Vám v případě pochybností vždy stát na straně bezpečnosti a uvažovat nepříznivnější variantu. Např. při určení typu sněhu se při pochybách přikloňte k těžšímu sněhu.
  • Kontaktujte dodavatele nebo projektanta Vaší stavby a požádejte je o informaci na jaké zatížení byla konstrukce navržena. Jistě Vám rádi poskytnou potřebné informace.