Pozor na sněhové kapsy

Při kontrole vrstvy sněhu na Vaší střeše věnujte pozornost sněhovým kapsám. Jsou to místa, ve kterých se může být nafoukaná vyšší vrstva sněhu než na ploše střechy (např. napojení střechy na vedlejší vyšší budovu, mezistřešní žlaby a pod). V takových místech může být vrstva sněhu (a tím i zatížení konstrukce) daleko vyšší než na zbytku střechy.
Konstrukce střechy by v místě sněhové kapsy v 3.-5.oblasti zatížení sněhem měla být zesílená. V 1. a 2. oblasti zesílení konstrukce norma nevyžadovala.
Stávající norma (ČSN EN 1991-1-3:2005/Z1:2006 vyžaduje výrazné zesílení konstrukcí v místech nebezpečí vzniku sněhových kapes ve všech sněhových pásmech.