Normy aneb kolik váží sníh?

Tato tabulka zobrazuje normové zatížení budov v jednotlivých sněhových oblastech podle normy ČSN EN 1991-1-3. (Starší tabulka s normovým zatížením platným do listopadu 2006)

Zatížení dle ČSN 730035/Z3 (11/2006)
ČSN EN 1991-1-3/Z1 (11/2006)
Určete druh sněhu - uvažujte horší variantu - ve sloupci s Vaší sněhovou zónou najdete maximální výšku sněhu
Ze střech odstraňujte sníh symetricky z obou stran - nejlépe současně!

  Sněhová oblast Objemová hmotnost sněhu (kg/m³) I II III IV V VI VII VIII
Charakteristická hodnota zatížení sněhem na zemi (kPa)   0,7 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 4,0 individuální určení
hmotnost sněhu na střeše určená z charakteristické hodnoty (kg/m²)   56 80 120 160 200 240 320 individuální určení
Druh sněhu Čerstvý 100 56 cm 80 cm 120 cm 160 cm 200 cm 240 cm 320 cm  
Ulehlý (několik hodin nebo dnů po napadnutí) 200 28 cm 40 cm 60 cm 80 cm 100 cm 120 cm 160 cm
Starý (několik týdnů nebo měsíců po napadnutí) 300 19 cm 27 cm 40 cm 53 cm 67 cm 80 cm 107 cm  
Mokrý 400 14 cm 20 cm 30 cm 40 cm 50 cm 60 cm 80 cm  

Platí pro střechy do 30º

* orientační přepočet charakteristické hodnoty sněhu Sk (kPa)

Při výpočtu únostnosti střechy je charakteristická hodnota upravena na návrhovou hodnotu v závislosti na tvaru a sklonu střechy, výšce budovy, expozice budovy v terénu. Návrhovou hodnotu při výpočtu ovlivní také materiálové (bezpečnostní koeficienty).