Normy aneb kolik váží sníh? - ČSN 73 00 35

Tato tabulka zobrazuje normové zatížení budov v jednotlivých sněhových oblastech. (Aktualizovaná tabulka s normovým zatížením platným od listopadu 2006)

Zatížení dle ČSN 730035 do 11/2006
Určete druh sněhu - uvažujte horší variantu - ve sloupci s Vaší sněhovou zónou najdete maximální výšku sněhu
Ze střech odstraňujte sníh symetricky z obou stran - nejlépe současně!

  Sněhová zóna Objemová hmotnost sněhu (kg/m³ I II III IV V
Základní tíha sněhu (kN/m²)   0,5 0,7 1,0 1,5 individuální určení
hmotnost sněhu na střeše určená z normového zatížení (kg/m²)   60 84 120 180 individuální určení
DRUH SNĚHU Čerstvý 100 60 cm 84 cm 120 cm 180 cm  
Ulehlý (několik hodin nebo dnů po napadnutí) 200 30 cm 42 cm 60 cm 90 cm  
Starý (několik týdnů nebo měsíců po napadnutí) 300 20 cm 28 cm 40 cm 60 cm  
Mokrý 400 15 cm 21 cm 30 cm 45 cm  

Platí pro lehké střechy do 30º