Mapa sněhových oblastí do listopadu 2006

Sněhová oblast I II III IV V
kN/m2 0.5 0.7 1.0 1.5 1.6
kg/m2 50 70 100 150 160
Tato mapa sněhových oblastí je z původní (již neplatné) kapitoly 5 ČSN 73 00 35 , která byla nahrazena evropskou normou ČSN EN 1991-1-3. Zobrazit aktuální mapu sněhových oblastí dle ČSN EN 1991-1-3
Tato mapa sněhových oblastí je přílohou ČSN 73 00 35, která určuje normové zatížení stavby sněhem.
Přes 90% území ČR se nachází v 1-4. oblasti, kde je normové zatížení sněhem od 50 do 150 kg sněhu/m2 střechy. V 5. oblasti určuje zatížení sněhem příslušný Hydrometeorologický ústav.

Vyberte oblast pro zobrazení detailní mapy: