Sníh na střeše - úvod

Mapa oblastí zatížení sněhem platná do listopadu 2006
ČSN EN 1991-1-3:2005 (dříve ČSN 73 00 35)

Vážení přátelé,

v říjnu 2006 vydal Český institut norem změnu ČSN EN 1991-1-3:2005/Z1:2006 (Zatížení konstrukcí - Část 1-3: Obecná zatížení - Zatížení sněhem) . Tato změna normy spočívá ve vložení nové mapy sněhových zatížení.

Oproti původní mapě je zvýšen počet oblastí zatížení sněhem z 5 na 8 . Některé regiony České republiky byly přeřazeny do oblastí s vyšším zatížením (např. Ostravsko).

Většina staveb postavených v 2.polovině 20.století je navržena podle dříve platné normy (ČSN 73 00 35). Mapa oblastí zatížení sněhem byla shodná pro normu ČSN 73 00 35 a pro normu ČSN EN 1991-1-3:2005.

Martin HAERTL

Výpočet zatížení sněhem

Zatížení sněhem je hlavní složkou zatížení, na které jsou navrhovány střešní konstrukce. (vlastní váhou konstrukce a místními přitíženími se tato stránka nezabývá).
Zatížením střechy sněhem se zabývá norma ČSN EN 1991-1-3:2005/Z1:2006...

Tabulka normového zatížení budov sněhem

Přehledná tabulka zobrazující charakteristické zatížení budov v jednotlivých sněhových oblastech.

Mapa oblastí zatížení sněhem platná od listopadu 2006
ČSN EN 1991-1-32005/Z1:2006

Návod na zjištění zda střecha nápor sněhu vydrží

Co dělat máte-li obavy z množství sněhu na střeše Vaší stavby? Zjistěte v jaké oblasti zatížení sněhem leží Vaše stavba. Poté ...

Pozor na sněhové kapsy!

Při kontrole vrstvy sněhu na Vaší střeše věnujte pozornost sněhovým kapsám. Jsou to místa, ve kterých...
Celý text o sněhových kapsách >>

Články k tématu

Autoři stránky

Autoři této stránky jsou zaměstnanci firmy, která dodává ocelové haly ( www.ocelovehaly.cz ). Zprávy o padajících střechách v extrémní zimě 2005/2006 a diskuze o tom na jaké zatížení jsou u nás vůbec střechy dimenzovány, pro nás byly impulsem pro vytvoření těchto stránek.
Věříme, že naše informace někomu pomohou zorientovat se v diskutovaném tématu, někoho zbaví strachu z pádu jeho střechy a někomu ušetří problémy, začne-li na základě našich informaci uklízet sníh ze střechy včas.